CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

CHARAKTERISTIKA MŠ CHRÁST

 

 

Mateřská škola Chrást nad Sázavou je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Týnec Komenského.

V naší MŠ máme celkem 2  třídy - Motýlky a Žabičky. V každé třídě je pouze 17 dětí, což činí z naší MŠ rodinnější prostředí, ve kterém se děti dobře cítí. Třída Žabiček je pro děti ve věku 2 - 3 roky, ve třídě je v dopolední hodinách chůva, která pomáhá paní učitelce s nejmenšími dětmi. Třída Motýlků se letos skládá z dětí ve věku 4 - 6 let, na třídě je přítomna asistentka pedagoga.

Denní řád je flexibilní a plně se přizpůsobuje potřebám dětí. Vzdělávací činnost dětí probíhá přirozeně formou pestré škály rozmanitých činností s aktivní účastí všech a to ve skupinové i individuální práci. Pitný režim je zabezpečen po celý den a je zde kladen velký důraz na zdravý životní styl, proto je pro nás velmi důležitý pobyt venku, který se snažíme realizovat za každého počasí.

Velice důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči. O pokrocích je vždy informujeme a udržujeme přátelský vztah. K tomu nám napomáhají i společné akce s rodiči, jako je např. tvořivá dílna 2x ročně, vánoční besídka, společný dětský den.

Pracujeme podle vzdělávacího programu "Duhová cesta", který je rozvržen na čtyři hlavní témata podle ročních období: Barevný lísteček, Sněhová vločka, Žlutý petrklíč a Červená jahoda. Plánování výchovné práce na obou třídách je koncipováno do dalších týdenních, již konkrétnějších témat, která si vytváří učitelka ve třídě. Předškolákům je věnována zvýšená péče v přípravě do školy, která probíhá v době odpočinku mladších dětí. Dále nabízíme výtvarný kroužek a kroužek angličtiny. Běžný program MŠ obohacujeme návštěvami divadel v MŠ, pěší turistikou, výlety do Týnce, návštěvou kina v Čerčanech apod.

Během roku pořádáme tradiční Vánoční besídku, 2x ročně dílnu pro děti a rodiče a rozloučení se školním rokem.

Dětem se snažíme věnovat maximální péči a naší prioritou je, aby děti u nás byly šťastné a spokojené.


Kontakt

Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace

Komenského 278
257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 710 04 696
číslo účtu: 325905369/0800


317 701 229,
nová MŠ 317 702 723Kontakt:
odloučené pracoviště      
MŠ Chrást nad Sázavou

Chrást nad Sázavou č. p. 239  

257 41  Týnec nad Sázavou

317 702 144 

ms.chrastnadsazavou@seznam.cz