Seznam nově přijatých dětí pro školní rok 2018/2019

Přijaté děti 2018-19.pdf (412947)


AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE-2.pololetí

ÚNOR
 

                  7.2.2018          Plavecký výcvik "Valnovka" - předškoláci 1.a 6.tř.

                                         10x středa, o jarních prázdninách se nejede

Stará MŠ    13.2.2018        "Dobrodružství skřítka Kuka"    -Divadlo Dokola

Nová MŠ    13.2.2018         "Dobrodružství skřítka Kuka"    -Divadlo Dokola

 

 

BŘEZEN
 

                  6.3.2018            Plavecký výcvik "Benešov" - předškoláci 2.,3.,4.,5.,7.tř.

                                           10x úterý, o jarních prázdninách se nejede

           12. - 16.3.2018         Jarní prázdniny (okres Benešov)

                  23.3.2018          Ekoprogram 2. a 3. třída

Nová MŠ     28.3.2018          "Princezna a drak" -Divadlo Vysmáto

 

DUBEN

 

Nová MŠ    12.4.2018           "O statečné Marjánce" -Bářino toulavé divadlo

                 18.4.2018            Den Země - akce ve městě

                 19.4.2018            Mýdlárna Šestajovice - exkurze 1.a 6.tř.

Stará MŠ    26.4.2018           "Bob a Bobek" -varietní představení Agnes Adonis      

                          

KVĚTEN    

                 3.5.2018             ZÁPIS DO MŠ

                 9.5.2018              Ekoprogram 1.a 6.tř.

Stará MŠ    22.5.2018            "Jak si Kuba Marjánku zasloužil" -Divadlo Kapsa Andělská Hora

Nová MŠ    22.5.2018            "Jak si Kuba Marjánku zasloužil" -Divadlo Kapsa Andělská Hora

                 23.5.2018            Divadlo kouzel Líbeznice - 7.tř. + MŠ Chrást

                 30.5.2018            školní výlet 1.,2. a 3.třída - Zámek Berchtold

                 31.5.2018            "Jak třídíme" - Ekologická výstava na zahradě                                                                           MŠ 15.00hod.

 

 

ČERVEN

                  5.6.2018            školní výlet 6. a 7.tř. - Zeměráj Kovářov  

                  7.6.2018            PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ S KULTURNÍM PROGRAMEM                                                 A OBČERSTVENÍM -zahrada MŠ

                  20.6.2018          "Pejsek a kočička" -Kamil Koula - na zahradě MŠ

                               

        

 
 

HRAJEME SI NA ŠKOLU

Tento program probíhá ve všech třídách naší mateřské školy. 
Jeho cílem je komplexní  příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ. 
 
Pro tento rok jsme také zřídily předškolní třídu, do které byli zařazeni předškoláci a děti s odkladem školní docházky.
V této třídě pracuje kromě zkušené paní učitelky také speciální pedagog/paní učitelka, která má za úkol, mimo jiné, pracovat nadstandardně s dětmi, které mají přiznaná podpůrná opatření, tedy s dětmi integrovanými.


Kontakt

Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace

Komenského 278
257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 710 04 696
číslo účtu: 325905369/0800


317 701 229,
nová MŠ 317 702 723Kontakt:
odloučené pracoviště      
MŠ Chrást nad Sázavou

Chrást nad Sázavou č. p. 239  

257 41  Týnec nad Sázavou

317 702 144 

ms.chrastnadsazavou@seznam.cz


odkaz na stránky zřizovatele

https://www.mestotynec.cz