1.třída - VEVERČÁCI

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY
Charakteristika 1. třídy Naše třída se jmenuje „VEVERKY“. Průvodcem na cestě ekologickou výchovou se v této třídě stala „Veverka Čiperka“, která zdobí budovu třídy mateřské školky. Ve třídě je 25 dětí ve věku od 3 roků do 6 let. Vzdělávací program je proto připraven podle věkových kategorií,...

—————


2.třída - LIŠÁCI

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY
  CHARAKTERISTIKA 2.TŘÍDY     „LIŠÁCI“   My jsme malí lišáci, máme rádi legraci. Do školičky jdeme rádi, jsme tu prima kamarádi. Hrajeme si, malujeme, zpíváme a tancujeme. Všechno známe, všechno víme, na školu se připravíme. Máme chytré hlavičky, jako správné...

—————


3. třída - ŽABÁCI

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY
Charakteristika 3. třídy Naše motto: ,,Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“       Robert Fulghum   Ve třídě „ŽABÁCI“ je zapsáno 25 dětí, z toho 17 chlapců a 8 děvčat. Tuto třídu...

—————


4.třída - KAPŘÍCI

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY
CHARAKTERISTIKA 4. třídy „Kapříci“  Ve třídě „Kapříci je ve školním roce 2017 – 2018 zapsáno 25 dětí ve věku od 3 do 6 let, z toho je 13 dívek a 12 chlapců. Tuto třídu navštěvuje: • 12 dětí 5 – 6 let, • 5 dětí 4 – 5 let,  • 8 dětí 3 – 4 roky.    Třídní učitelky: PaedDr....

—————


5.třída - ZAJDOVÉ

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY
CHARAKTERISTIKA 5. TŘÍDA ZAJÍČCI   Je mnoho přirozených aktivit, které rozvíjejí smyslové vnímání, citové a rozumové poznání. My se snažíme předávat dětem znalosti a dovednosti, především pomocí složek estetické a enviromentální výchovy. Hry a činnosti přizpůsobujeme věkovým zvláštnostem a...

—————


6. třída - MOTÝLCI

—————


7. třída - RYBIČKY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY
7.TŘÍDA - RYBIČKY   Naše motto: Všichni jsme kamarádi   V 7.třídě je zapsáno 16 dívek a 8 chlapců z toho: 3 – 4 letých ...

—————


8. třída - MOTÝLCI

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY
CHARAKTERISTIKA MŠ CHRÁST     Mateřská škola Chrást nad Sázavou je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Týnec Komenského. V naší MŠ máme celkem 2  třídy - Motýlky a Žabičky. V každé třídě je pouze 17 dětí, což činí z naší MŠ rodinnější prostředí, ve kterém se děti dobře cítí....

—————


9. třída - ŽABIČKY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY
CHARAKTERISTIKA MŠ CHRÁST     Mateřská škola Chrást nad Sázavou je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Týnec Komenského. V naší MŠ máme celkem 2  třídy - Motýlky a Žabičky. V každé třídě je pouze 17 dětí, což činí z naší MŠ rodinnější prostředí, ve kterém se děti dobře cítí....

—————


Kontakt

Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace

Komenského 278
257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 710 04 696
číslo účtu: 325905369/0800


317 701 229,
nová MŠ 317 702 723Kontakt:
odloučené pracoviště      
MŠ Chrást nad Sázavou

Chrást nad Sázavou č. p. 239  

257 41  Týnec nad Sázavou

317 702 144 

ms.chrastnadsazavou@seznam.cz