AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE-1.pololetí

ZÁŘÍ
Adaptace nových dětí na prostředí mateřské školy, seznamování s nejbližším okolím i zajímavými místy našeho města.
 
 
ŘÍJEN
Stará MŠ   18.10.2017   "Zvířátka a loupežníci"  loutková pohádka -  Divadlo "Vysmáto"
 
Nová MŠ   11.10.2017   "Z pohádky do pohádky"  představení s písničkami - P. Bílý
 
 
LISTOPAD
Stará MŠ   14.11.2017   "Pohádka z kašpárkovy zahrádky"   pohádka - divadelní agentura Chrastinová
 
Nová MŠ   6.11.2017   "O zlaté rybce"   pohádka - Divadlo "Úsměv"
 
 
PROSINEC
5.12.2017   MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
 
VÁNOČNÍ BESÍDKY - termíny budou upřesněny na jednotlivých třídách
 
Stará MŠ   14.12.2017   "Evelínko, Santa není Ježíšek"  - Divadlo"Pod čepicí"
 
Nová MŠ   14.12.2017   "Evelínko, Santa není Ježíšek"  - Divadlo"Pod čepicí"
 
 
LEDEN
6.1.2018   TŘÍKRÁLOVÁ NADÍLKA
 
Stará MŠ   17.1.2018   "Muzikanti z české země"  písničkový pořad - Lenka Hamajdová   
 
Nová MŠ   9.1.2018   "kouzla do školky" - kouzelník Jakub  
  
 
 
 
 
 
 

PLAVECKÝ VÝCVIK V MŠ

MŠ Chrást - 3.10 - 5.12.2018   kurz plaveckého výcviku Kamenice -Valnovka
 
MŠ Týnec - kurz plaveckého výcviku proběhne ve druhém pololetí.

HRAJEME SI NA ŠKOLU

Tento program probíhá ve všech třídách naší mateřské školy. 
Jeho cílem je komplexní  příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ. 
 
Pro tento rok jsme také zřídily předškolní třídu, do které byli zařazeni předškoláci a děti s odkladem školní docházky.
V této třídě pracuje kromě zkušené paní učitelky také speciální pedagog/paní učitelka, která má za úkol, mimo jiné, pracovat nadstandardně s dětmi, které mají přiznaná podpůrná opatření, tedy s dětmi integrovanými.


Kontakt

Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace

Komenského 278
257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 710 04 696
číslo účtu: 325905369/0800


317 701 229,
nová MŠ 317 702 723Kontakt:
odloučené pracoviště      
MŠ Chrást nad Sázavou

Chrást nad Sázavou č. p. 239  

257 41  Týnec nad Sázavou

317 702 144 

ms.chrastnadsazavou@seznam.cz


odkaz na stránky zřizovatele

http://www.mestotynec.cz